Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TITAH

Manage PermissionsManage Permissions
Titah KDYMM Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan kali Ke-12

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA SAMBUTAN HARI BELIA
KEBANGSAAN KALI KE-12

PADA HARI SELASA
8HB ZULKAEDAH 1438
1HB OGOS 2017

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah  Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.
    
Beta bersyukur kehadrat Allah Subahanahu Wata’ala kerana dapat hadir dalam Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-12 ini.
    
Semua orang  pandai dan mesra menyebut ‘belia’. Zaman belia adalah zaman yang indah dan manis. Barang siapa yang sempat melalui zaman belia, maka orang itu adalah orang beruntung. Kerana pada tahap inilah individu mengalami pertumbuhan yang sangat menentukan.
    
Pertumbuhan itu disini, ialah dari segi syakhsiah, kebolehan dan pengetahuan. Seorang belia yang tumbuh normal dan sihat adalah belia yang baik. Ditambah lagi jika pengisiannya sempurna, dari sudut keperibadian, pendidikan dan kebolehan, maka belia yang seperti ini tidak syak lagi adalah belia yang berkualiti.
    
Belia berkualiti, disamping diukur dari sudut pengisiannya, dan juga ditentukan oleh sikapnya.
    
Belia yang bersikap suka memajukan diri, itulah tanda belia yang berbakat besar, yang pada lazimnya sangat aktif dan kreatif.
    
Bukankah semua ini merujuk kepada kualiti?
    
Belia macam inilah yang kita mahukan. Kita mahu belia kita jangan pasif tetapi aktif. Kita tidak mahu para belia itu hanya tahu menghitung hari, tetapi yang kita mahukan ialah, belia yang ligat dan giat ‘mengisi’ waktu atau hari dengan aktiviti-aktiviti berkebajikan, bukan membiarkannya kosong atau berlalu begitu sahaja.
    
Pengisian hari atau waktu ini mustahak diambil kira, kerana zaman kita sekarang adalah zaman yang terlalu banyak berseronok atau bersantai. Jika para belia, kita biarkan asyik memilih trend bersantai sahaja, maka risikonya sangatlah buruk untuk masa depan.
    
Diantara risiko yang dapat diramalkan ialah, negara mungkin saja akan terjebak memiliki sumber tenaga yang lemah atau ketandusan daya saing bagi menghadapi pelbagai cabaran.
    
Ke arah belia berkualiti, tidak syak lagi, adalah satu pelaburan. Ia memerlukan komitmen semua pihak dan dilaksanakan melalui pelan strategik membentuk kewibawaan, yang dimulai dengan meningkatkan kesedaran dikalangan belia.
    
Dengan adanya kesedaran itu, akan menjadikan para belia lebih dewasa dan lebih patriotik.
    
Kesedaran yang dimaksudkan disini, ialah kesedaran berugama, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Keempat-empat jenis kesedaran ini sangat mustahak untuk dimiliki oleh para belia kita, tanpa membezakan status dan peringkat mereka.
    
Inilah rukun kesempurnaan bagi belia.
    
Kita perlu risau, kalau-kalau para belia kita kosong dari memiliki ciri-ciri kesedaran tersebut. Kerana jika ini berlaku, impak buruk pasti menimpa masyarakat dan negara.
    
Dan kita lebih risau lagi dengan apa yang kita dengar dan baca, bahawa di tempat lain telah pun berlaku murid-murid sekolah atau pelajar membuli rakan mereka sampai mati, serta lain-lain lagi jenayah.
    
Ini, adalah betul-betul membimbangkan. Kita boleh bayangkan, jika murid atau pelajar sudah melakukan jenayah paling berat, betapa setelah mereka itu dewasa atau setelah jadi belia kelak?
    
Jadi ternyata, peristiwa seperti ini menambahkan lagi tanggungjawab para pemimpin, ibu bapa dan guru untuk memastikan, bahawa perkara seperti ini tidak akan berlaku di Negara Brunei Darussalam.
    
Tanggungjawab kita bukanlah setakat membina bangunan atau membina negara. Tetapi, tanggungjawab paling mencabar ialah tanggungjawab membina insan.
    
Maka untuk itulah kita membangun sekolah, membangun institusi keluarga dan sekali gus memerlukan pemimpin prihatin dan kekuatan dakwah.
    
Disinilah, semua pihak yang berkenaan sangat perlu untuk mengambil langkah-langkah bersepadu dalam membina bangsa, khasnya membina para remaja dan belia.

Apabila tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka barulah ada harapan untuk kita dapat melihat sebuah generasi masa depan yang menyerlah, Insya-Allah.
    
Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah,  Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Attachments