Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TITAH

Manage PermissionsManage Permissions
Sambutan Hari Belia Kebangsaan Kali Ke-8 Tahun 2013


Titah

Di Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan Kali Ke-8 Tahun 2013

Bertempat Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara

Hassanal Bolkiah, Berakas


 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

ALHAMDULILLAHI Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Waddeen, Wassalaatu Wassalaamu ‘AlaaAsyrafil Mursaleen, Sayyidina Muhammadin Wa’alaa Aalihiee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul dalam perhimpunan sambutan Hari Belia Kebangsaan Kali kelapan. Beta sukacita mengucapkan Selamat Menyambut Hari Belia Kebangsaan 2013 kepada semua para belia di Negara Brunei Darussalam.

Untuk mengetahui corak kepimpinan sesebuah negara, kita perlu melihat kepada generasi belia, kerana belialah bakal peneraju kepimpinan di masa akan datang. Mereka perancang dan penggerak satu-satu pembangunan. Makanya, belia itu menjadi tumpuan dan perhatian dalam perbincangan-perbincangan serantau dan antarabangsa.

Pada masa ini, para belia diseluruh dunia terus berhadapan dengan pelbagai cabaran, diantaranya dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Isu penganggura, jika tidak ditangani secara berpadu, akan mungkin saja menyebabkan kestadilan sesebuah negara turut tergugat.

Menurut jangkaan daripada pihak Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), pada tahun 2009, jumlah pengangguran belia adalah 76 juta. Itu adalah sebelum krisis kewangan melanda dunia. Anggaran ini turun kepada 72 juta sebaik sahaja ekonomi kembali pulih pada tahun 2011. Walau bagaimana pun jumlah pengangguran di kalangan belia adalah dijangka meningkat pada tahun ini kepada 73 juta.

Negara kita tidalah terkecuali dari mengalami perkara yang sama, di mana seramai lebih kurang 18 ribu belia adalah dalam katergori mencari pekerjaan.

Menyedari akan hakikat, Kerajaan Beta melalui sebuah badan khas, akan terus mengambil langkah-langkah perlu bagi menangani perkara ini. Diantaranya, akan terus melengkapkan para belia dengan ilmu dan kemahiran. Beta sangat gembira, kerana sekolah-sekolah vokasional, baik yang di pihak Kerajaan mahupun swasta, telah banyak menawarkan pelbagai bidang kemahiran untuk diteroka oleh para belia.

Namun begitu, cabaran lain juga adalah menunggu, iaitu terdapatnya ketidaksepadanan atau ‘mismatch’ dalam pasaran buruh, dari aspek pembekalan (supply) dengan permintaan (demand) yang juga banyak menyumbang kepada terjadinya pengangguran. Kerana itu, Beta menyeru kepada semua pihak yang berkaitan untuk meningkatkan lagi usaha san strategi dalam kerjasama membangun kapasiti para belia dan menyediakan persekitaran yang kondusif, bagi memperkesankan lagi langkah menangani masalah pengangguran.

Dalam waktu yang sama para belia perlu menukar ‘mindset’ ke arah perubahan sikap, dimana mereka tidak akan terlalu bergantung kepada Kerajaan untuk mendapatkan pekerjaan. Para belia semestinya lebih bersedia untuk merebut peluang disektor swasta dan dibidang keusahawanan.

Beta tertarik dengan tema Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini iaitu: ‘Belia Menuju Wawasan’. Belia Menuju Wawasan sewajarnya mempunyai jati diri yang kental, berakhlak mulia serta bertanggungjawab. Belia Menuju Wawasan selayaknya mempunyai sikap dan pendirian yang teguh dalam mendokong semua usaha yang baik.

Ke arah menunju wawasan negara, golongan belia perlulah peka dengan cabaran-cabaran yang dicetuskan oleh keadaan sekeliling, khususnya mereka perlu menyedari, bahawa budaya terlalu suka berseronok adalah berpotensi membawa kepada keruntuhan.

Masa kini, kita sedang bergerak kearah pelaksaan Undang-Undang Jenayah Syar’iah. Beta berharap para belia tidak ketinggalan untuk mendukungnya. Kewajipan mereka juga termasuk, untuk memahami dan mendalami serta mengetahui pengertian-pengertian yang terkandung didalamnya. Dengan demikian itu, para belia akan menjadi golongan yang lebih matang dalam perkara ini.

Dalam bidang kerja-kerja sukarelawan, Beta sungguh bangga kerana ramai para belia kita terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan, baik didalam mahupun di luar negara. Lebih-lebih lagi Negara Brunei Darussalam telah mempelopori “ASEAN Young Proffessinal Volunteer Corps” untuk memberikan khidmat sukarelawan didalam pelbangai bidang kepada masyarakat dalam Negara-Negara ahli yang memerlukannya.

Budaya sukarelawan ini sangat elok, kerana ia bukan saja dapat mengkatkan perpaduan dan persefahaman, malah juga boleh mendatangkan pahala.

Beta berharap semua langkah-langkah yang berkebajikan ini akan terus diperkasakan sehingga mencapai kecemerlangannya.

Sekian Wabillahit Taufeq Walhiyadayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Attachments